Mamy przyjemność jako producent zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą ubrań roboczych letnich i zimowych przedstawionych na stronach pod hasłem: BEZPIECZEŃSTWO – KOMFORT WYKONYWANIA PRACY.

Nasza firma istniejąc na rynku od 1989 roku, dąży do tego, by wykonywane usługi jak i wyprodukowane wyroby świadczyły o wysokiej jakości, solidności pracy, doświadczeniu zawodowym i fachowości w doradztwie – by można nasz wyrób nazwać „nową generacją ubrań europejskich”.

Fachowość, odpowiedzialność, solidność, chęć sprostowania oczekiwaniom naszych klientów, kieruje nami, by Strona Zamawiająca w naszej firmie była zadowlona, iż spełniliśmy wymogi stawiane w naszej ofercie.

Proponując Stronie Zamawiającej możliwość wykonania usługi oznakowanie odzieży w formie Logo Firmy – haft komputerowy, czynimy naszą usługę w charakterystyczny sposób odmienną dla każdego zamówienia. Przyjmujemy do realizacji modele Strony Zamawiającej. Wycenę i formę płatności określamy przy składaniu zamówienia.

Stałą wystawę naszych wzorów można oglądać w siedzibie firmy:

ul. K. Ujejskiego 39
32-400 Myślenice

Czynne:

pon-pt: 7.oo – 16.oo.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO F.P.H.U. WAMTEX informuje, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma F.P.H.U. WAMTEX

  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem a firmą F.P.H.U. WAMTEX na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w odniesieniu do danych osobowych innych osób ) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.

  3. W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako osobę trzecią jest wykonywanie współpracy.

  4. Dane przetwarzane będą przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).

  5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełniania a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.